Antybiotyk Leczenie Chlamydii pneumoniae po ostrym zespole wieńcowym cd

Liczby pacjentów, którzy zostali losowo przydzieleni do grupy leczenia, którzy rozpoczęli przypisane leczenie i którzy przerwali leczenie lub zostali straceni w celu wykonania obserwacji. Leczenie przerwano u 699 pacjentów z grupy leczonej gatifloksacyną i 622 pacjentów z grupy placebo z następujących powodów: wycofanie zgody na leczenie, 178 w grupie otrzymującej gatyfloksacynę i 169 w grupie placebo; wycofanie zgody na dalsze działania, odpowiednio 26 i 27 lat (dane dotyczące tych pacjentów zostały ocenzurowane w momencie wycofania zgody); wykrycie naruszenia w protokole, 14 i 6; nieprawidłowość na elektrokardiogramie, 5 i 3; klirens kreatyniny poniżej 40 mililitrów na minutę, 0 i 3; potrzeba przeciwwskazanych leków, 17 i 20; działania niepożądane związane z lekiem, 159 i 106; brak zgodności z wymaganiami protokołu, 56 i 58; inne niepożądane zdarzenia, 158 i 139; i inne powody, 86 i 91.
Dawkę badanego leku można było zmniejszyć do pięciodniowego kursu na miesiąc, jeśli u pacjenta wystąpiły objawy nietolerancji leku, w tym biegunki lub nudności. Badanie kontynuowano do momentu otrzymania w ośrodku koordynacyjnym raportów o 925 wydarzeniach, po czym wszyscy pacjenci zostali poproszeni o powrót na ostatnią wizytę. Ośmiu pacjentów (0,2 procent) zostało utraconych w celu obserwacji (ryc. 1) .20
Punkty końcowe
Miarą pierwotnego wyniku skuteczności był czas od randomizacji do pierwszego wystąpienia komponentu pierwotnego punktu końcowego – zgonu z wszystkich przyczyn, zawału mięśnia sercowego, udokumentowanej niestabilnej dławicy piersiowej wymagającej ponownej hospitalizacji, rewaskularyzacji za pomocą przezskórnej interwencji wieńcowej lub tętnicy wieńcowej ominięcie operacji (jeśli te zabiegi wykonano co najmniej 30 dni po randomizacji) lub udar; definicje tych zdarzeń zostały już zgłoszone.18 Drugorzędnymi punktami końcowymi były ryzyko zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca, zawału mięśnia sercowego niezakończonego zgonem lub rewaskularyzacji (jeśli przeprowadzono co najmniej 30 dni po randomizacji) i ryzyka zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca lub nieinwazyjnego zawału mięśnia sercowego, a także poszczególnych składników pierwotnego punktu końcowego. Wstępnie analizowane podgrupy wykonano u pacjentów z podwyższonymi mianami przeciwciał przeciw C. pneumoniae i według kwintyli poziomu białka C-reaktywnego na początku badania, a także z seksem, paleniem tytoniu oraz obecnością lub brakiem cukrzycy.
Analiza statystyczna
Porównaliśmy wyniki leczenia z gatifloksacyną z wynikami placebo, stosując analizy częstości zdarzeń Kaplana-Meiera oraz wskaźniki proporcjonalnego hazardu Coxa w okresie obserwacji. Przy założeniu, że w ciągu dwóch lat obserwacji wystąpi dwuletnia częstość zdarzeń wynosząca 24 procent w grupie placebo, w sumie 2000 pacjentów na grupę uznano za konieczne, aby uzyskać 925 podstawowych punktów końcowych i zbadaj 94 procent mocy, aby wykryć 19-procentową redukcję pierwotnego punktu końcowego. Zostało to oparte na hipotezie, że leczenie antybiotykami doprowadziłoby do 20-procentowej redukcji zdarzeń; jednakże, ponieważ zaczynaliśmy leczenie lekiem w dniu 15, i nie można było uzyskać korzyści przed tym, należałoby oczekiwać 19% ogólnej redukcji ryzyka
[więcej w: pochp zaostrzenie, ginekomastia kielce, profilaktyka poekspozycyjna ]
[więcej w: osteoprotegeryna, martwicze zapalenie powięzi, martwica trzustki ]