Martwicze zapalenie powięzi wywołane przez bakterie oporne na metycylinę Staphylococcus aureus w Los Angeles cd

Typy sekwencji zostały przypisane na podstawie bazy danych multilocus sequence typing (www.mlst.net). Cechy strukturalne unikatowe dla każdego z czterech głównych allotypów elementu gromadki kasety stożka gronkowcowego (SCCmec) (typy I do IV) 32, 33 zostały określone za pomocą opisanego wcześniej testu multipleksowego opartego na reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) .34 Identyfikacja genów regulatorowych regulatora genów (agr )35 i identyfikacja genów leukocydyny Panton-Valentine (pvl) poprzez koamplifikację genów lukS-PV i lukF-PV zostały opisane przez Lina i wsp. 36 Genów dla leukocidyn ( lukD i lukE), a także toksyna zespołu wstrząsu toksycznego (tst), enterotoksyny A do O (morze, seb, sec, sed, see, seg, seh, sei, sej, sen, sem, i seo, odpowiednio), i exofoliative toksyny a i b (odpowiednio eta i etb) zidentyfikowano za pomocą PCR.35,37. W PCR zdefiniowano następujące geny adhezyny: gen białka wiążącego fibronektynę A (fnbA), białko wiążące sialoproteinę kości (bbp), elastynę białko wiążące (ebps), polisacharyd międzykomórkową (icaA), ściany komórkowe białek wiążących fibrynogeny (clfA, clfB i efb), rodziny sdr (sdrC, sdrD i sdrE) oraz geny kapsułek 5 i 8 (odpowiednio cap5 i cap8) .38 Jako kontrola dla naszego testu PCR wykorzystaliśmy dobrze scharakteryzowaną kolekcję szczepów z National Institutes of Health Network na oporność na antybiotyki w Staphylococcus aureus, która zawierała wszystkie określone geny, które badaliśmy (www.narsa.org) .35
Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów. Dziesięciu z 14 pacjentów stanowili mężczyźni (71 procent), a średni wiek wynosił 46 lat (średnio 43,6) (tabela 1). Mediana długości hospitalizacji wynosiła 10 dni (średnia, 13,2, zakres, 2 do 54), a wszyscy pacjenci mieli co najmniej jedną operację chirurgiczną (zakres od jednego do dziewięciu). Chociaż wszyscy pacjenci przeżyli, mieli poważne powikłania, w tym konieczność rekonstrukcyjnej chirurgii plastycznej u 3 pacjentów (21 procent) i potrzebę hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii w 10 (71 procent). Jedenastu pacjentów (79 procent) wymagało oczyszczenia, które zostało opisane jako szerokie lub radykalne , często z nacięciami większymi niż 15 cm, oraz trzy wymagane późniejsze przeszczepy skóry. W okresie badań wykorzystaliśmy Międzynarodową Klasyfikację Chorób, 9 rewizję, modyfikację kliniczną, kodowanie rozładowania, aby zidentyfikować 31 przypadków nekrotycznego zapalenia powięzi w naszym centrum, z których 9 było przypadkami martwiczego zapalenia powięzi MRSA związanymi ze społecznością (i wszystkie zostały uwzględnione w naszym badaniu). W związku z tym w okresie badania około 9 z 31 przypadków martwiczego zapalenia powięzi spowodowanych przez społeczność, czyli 29%, zostało spowodowanych przez MRSA związane ze społecznością.
Ryc. 1. Ryc. 1. Ustalenia patologiczne u pacjenta z zakażeniem MRSA powiązanym z organizmem. Patologiczne objawy u pacjenta 4 obejmują zapalenie tkanki łącznej (krótka strzałka), zapalenie błony śluzowej nosa (długa strzała) i zapalenie powięzi (rany strzałek) rany lewego ramienia (panel A), z wieloma ziarniakami Gram-dodatnimi w klastrach (reprezentatywna grupa przy strzałce) (panel B).
Czterech (40 procent) z 10 pacjentów, u których wykonano posiew krwi, miało bakteriemię MRSA. Miejsca martwiczego zapalenia powięzi obejmowały pośladek, nogi lub obie z sześciu pacjentów (43 procent); ramiona lub ramię u czterech pacjentów (28 procent); tułów (plecy, pacha lub bok) lub brzuch u dwóch pacjentów (14 procent); a głowa i szyja u dwóch pacjentów (14 procent) (tabela 1)
[więcej w: wyrostek haczykowaty, medline odzież medyczna, pochp zaostrzenie ]
[więcej w: olx barlinek, wałeczki ziarniste w moczu, tamponada nosa ]