Odpowiedzi hematologiczne pacjentów z chorobą sierpowatą do leczenia hydroksymocznikiem ad 6

Dane te są zgodne z ustaleniami Charache a i wsp. Pod koniec trzech miesięcy trzech z czterech pacjentów przyjmujących ustalone dawki hydroksymocznika osiągnęło plateau na poziomie F-retikulocytów, co sugeruje udział preferencyjnego przeżycia komórek F, 14 zwiększenie ilości hemoglobiny płodowej na komórkę F lub obu do zwiększenia poziomu hemoglobiny płodowej. Odpowiedzi hematologiczne
Tabela 3. Tabela 3. Wartości indeksów czerwonych krwinek przed i po leczeniu hydroksymocznikiem u 10 pacjentów z chorobą sierpowatą * U pacjentów, u których wystąpiły reakcje wystąpiły uderzające zmiany w MCV i MCH (Tabela 3). Spośród siedmiu osób reagujących, MCV zwiększyło się z 90,0 . 16,3 fl przed leczeniem do 104,4 . 19,8 fl po trzech miesiącach leczenia hydroksymocznikiem (P <0,006). Podobnie zaobserwowano wzrost MCH z 30,0 . 5,8 do 34,7 . 7,2 pg na komórkę czerwoną (P <0,02). Nie było żadnych zmian netto w MCHC w respondentach. Korzystając z gradientów estrów ftalanowych do monitorowania rozkładu gęstości czerwonych krwinek 13, stwierdziliśmy, że pacjenci, u których wystąpiła odpowiedź, odnotowali znaczny spadek odsetka komórek gęstych (z 5,5 . 5,7 do 1,5 . 2,3%, P <0,01) i nieznacznego zmniejszenie stopnia niejednorodności komórkowej w stężeniach hemoglobiny korpuskularnej (wartości R60 [średnie 60% zakresu gęstości], od 0,014 . 0,004 do 0,010 . 0,004; P <0,01). Nie było zmian netto w MCHC mierzonych gradientami ftalanowo-estrowymi, bardziej czułym wskaźnikiem MCHC u pacjentów z niedokrwistością sierpowatokrwienną.13 Natomiast wśród trzech pacjentów, którzy nie zareagowali na leczenie, tylko Pacjent E miał zmiany w indeksach czerwonych krwinek podobnych do obserwowanych u respondentów (Tabela 3).
Wewnątrzkomórkowa polimeryzacja
Zbadaliśmy wpływ terapii hydroksymocznikiem na tendencję do wewnątrzkomórkowej polimeryzacji sierpowatej hemoglobiny12, 20 u osób reagujących. Ponieważ należałoby oczekiwać, że korzystne działanie hematologiczne hydroksymocznika u pacjentów z niedokrwistością sierpowatokrwinkową będzie ograniczone do komórek F, rozważono względne zmiany oczekiwanej frakcji polimeru w komórkach F i komórkach innych niż F. Obliczyliśmy, że wystąpiła 33-procentowa redukcja spodziewanej frakcji polimeru w komórkach F (od 0,09 do 0,06) przy, na przykład, 70% nasycenia tlenem, w wyniku zwiększonej ilości hemoglobiny płodowej na komórkę F. Zgodnie z oczekiwaniami tendencja do polimeryzacji pozostała niezmieniona (0,12) po traktowaniu hydroksymocznikiem w populacji (nie z komórek F). Biorąc pod uwagę zmianę liczby komórek F po terapii hydroksymocznikiem, jak również liczbę gęstych komórek, średni całkowity spadek wynosił około 25 procent (od 0,12 do 0,09) w oczekiwanej frakcji polimeru ważonej dla zmian w liczbie gęstych komórek i komórek F. Ten efekt zaobserwowano zarówno w początkowym, jak i w drugim cyklu leczenia.
Dyskusja
Wykazano wcześniej, że hydroksymocznik indukuje syntezę hemoglobiny płodowej u anemicznych naczelnych24, 25 stosowanych jako modele wzorców odpowiedzi hematopoetycznej oraz u pacjentów z niedokrwistością sierpowatokrwiową, 7 8 9 10 11 nieznanym mechanizmem. Jednym z celów tego badania było określenie czynników predykcyjnych u pacjentów z niedokrwistością sierpowatokrwinkową, które mogą być związane z maksymalną produkcją hemoglobiny płodowej.
[przypisy: osteoprotegeryna, urotrim, apo napro cena ]