Odpowiedzi lekarzy na zachęty finansowe – Dowody z ośrodka opieki ambulatoryjnej typu for-profit czesc 4

Jednak dowody sugerują, że pacjenci z pensjami mogą traktować pacjentów mniej agresywnie niż lekarze płacący za usługi. 5, 10, 16, 18 W klinikach wolnostojących w Teksasie lekarze płacili co godzinę, znacznie mniej procedur diagnostycznych niż w całym kraju. próbka lekarzy. 28 29 30 W szczególności, przegląd dokumentacji medycznej ponad 800 pacjentów w klinikach Health Stop w 1986 r. (po uruchomieniu systemu premiowego) w pięciu kategoriach diagnostycznych wykazał niewiele dowodów na poważną nadmierną terapię.31 Na przykład w audycie zapisów dotyczących leczenia pacjentów z zapaleniem gardła tylko 4,4% pacjentów poddano niepotrzebnym badaniom krwi, aby wykluczyć mononukleozę zakaźną. Spośród 138 pacjentów z otwartymi ranami 10% otrzymało szczepionkę przeciwko tężcowi, które nie zostały wskazane. Dla porównania, w badaniu dotyczącym leczenia w sześciu izbach przyjęć, 17 procent pacjentów z otwartymi ranami było nadmiernie leczonych profilaktyką przeciw tężcowi.32 Twierdzono, że sposób, w jaki lekarze płacą, ma wpływ na świadczone przez nich usługi 33. Dowody empiryczne są jednak fragmentaryczne, a czasami niekonsekwentne. W wielu badaniach porównano styl postępowania lekarzy w organizacjach zajmujących się opieką zdrowotną z metodami opłat za usługi. 1, 2, 12 13 14, 16 17 18 W odniesieniu do badań radiologicznych i laboratoryjnych, niektóre badania wykazały, że wykonane w grupach prepaidowych 12, 13 innych odkryło, że jest więcej testów, gdy lekarze otrzymują wynagrodzenie za usługę, 18 a jeszcze inni odkryli podobne wzorce testowania w dwóch ustawieniach.
W różnych badaniach sprawdzano, w jaki sposób zmiany w sposobie płacenia lekarzy wpływają na ich schematy praktyki. 3, 4, 6 7 8 9, 11, 15 Niektóre z nich znalazły pozytywne skojarzenia między zmianami w poziomie płatności a intensywnością praktyki, 6 , 7 jedno negatywne skojarzenie, 15 i niektóre bez związku.3, 4, 9 Gdy nie znaleziono związku, sugerowane wyjaśnienia były takie, że zachęty finansowe były zbyt małe3, 9 lub, że były kluczem do zbiorowego, a nie indywidualnego działania .9 Wszyscy badacze mieli trudności z wyodrębnieniem konkretnego efektu systemu płatności lekarza; różnice w stylu praktyki mogły być spowodowane raczej przez inne czynniki, takie jak różnice w cechach pacjentów i lekarzy, struktura organizacyjna, wielkość grupy lub dostępność sprzętu. W metodologicznie najczystszym badaniu lekarze pełniąc funkcję rezydentów w jednej klinice zostali losowo przydzieleni do otrzymania wynagrodzenia lub zwrotu kosztów za usługę10; ten ostatni zaplanował więcej wizyt u jednego pacjenta i znacznie częściej niż on widział swoich pacjentów. Niestety, nie odnotowano różnic w generowaniu przychodów i praktykach testowania.
Przeanalizowaliśmy zmiany w wzorcach testów diagnostycznych i praktyki wśród lekarzy ambulatoryjnych pracujących w tych samych biurach podczas tych samych miesięcy zimowych w odstępie jednego roku. Uważamy, że cechy pacjentów obserwowane w obu okresach były podobne, chociaż sugerowano, że gdy klienci zyskają zaufanie do nowych centrów, mogą powrócić z poważniejszymi problemami.25
Na uwagę zasługuje kilka ograniczeń badania
[hasła pokrewne: osteoprotegeryna, kwas paraaminobenzoesowy, zaburzenie schizoafektywne ]