Remisja makroglobulinemii podczas leczenia Anastrozolem w przypadku raka piersi

Makroglobulinemia Waldenströma to zaburzenie limfoproliferacyjne charakteryzujące się limfoplazmatycznym naciekiem szpiku kostnego i wysokim poziomem monoklonalnej IgM w surowicy.1 Wiele czynników chemioterapeutycznych, a ostatnio przeciwciał monoklonalnych spowodowało całkowite lub częściowe remisje, ale choroba pozostaje nieuleczalna, z medianą przeżycia pięciu lat.1
Po raz pierwszy zobaczyliśmy naszego pacjenta w 1996 roku, kiedy miała 71 lat i miała podwyższony poziom paraprotein IgM, który został znaleziony dwa lata wcześniej. Była bezobjawowa, a jej węzły chłonne i śledziona nie powiększyły się. Poziom IgM wynosił 22,2 g na litr. Aspirat szpiku kostnego z tylnego grzebienia biodrowego był diagnostyczny dla makroglobulinemii Waldenströma. W ciągu następnych siedmiu lat pozostała bezobjawowa, a poziom paraprotein IgM wynosił od 17,5 do 25,0 g na litr.
W grudniu 2003 r. Stwierdzono, że pacjent ma ogniskowo inwazyjny, przewodowy rak piersi stopnia 3., z dodatnimi pachowymi węzłami chłonnymi. Po lumpektomii i wycięciu pachy pacjent otrzymał 5000 cGy promieniowania na prawą pierś, a następnie leczenie anastrozolem (1 mg dziennie doustnie) od stycznia 2004 r. Do chwili obecnej. Kiedy ją zobaczyliśmy, w lipcu 2004 r. Poziom IgM spadł do 0,19 g na litr. Poziomy IgM mierzono co miesiąc przez następne osiem miesięcy, a wszystkie zmierzone wartości wynosiły 0,19 g na litr lub mniej, w tym te uzyskane z krwi pobranej i badane w 37 ° C. Pozostałe poziomy immunoglobulin pozostały w normalnym zakresie. Aspirat szpiku kostnego uzyskany z grzebienia biodrowego tylnej w grudniu 2004 r. Nie wykazywał oznak makroglobulinemii na podstawie analizy morfologicznej lub cytometrii przepływowej. Jej terapia anastrozolowa wydaje się nie mieć żadnych niepożądanych skutków ubocznych.
Anastrozol jest niesteroidowym inhibitorem aromatazy, który blokuje konwersję androgenów na estrogeny; był stosowany w leczeniu raka piersi od 1995 roku. Nie jesteśmy świadomi innych doniesień o stosowaniu tego środka w makroglobulinemii Waldenströma. W badaniach in vitro związanego z nimi stanu szpiczaka mnogiego wykazano obecność receptorów estrogenu i progesteronu w liniach ludzkich komórek szpiczaka, 3 oraz Kahr i in. donieśli o przypadkach, które sugerują rolę dla niedoboru androgenów w proliferacji szpiczaka.4 Kurs kliniczny naszego pacjenta sugeruje, że anastrozol mógł odgrywać rolę w remisji jej makroglobulinemii Waldenströma i uważamy, że dalsze badania są uzasadnione.
Crystal Chettle, B.Sc.
Michael A. Baker, MD
University Health Network, Toronto, ON M5G 2C4, Kanada
michael. [email protected] on.ca
4 Referencje1. Ghobrial IM, Gertz MA, Fonseca R. Waldenstrom makroglobulinemia. Lancet Oncol 2003; 4: 679-685
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
2. Baum M, Buzdar AU, Cuzick J, i in. Anastrozol w monoterapii lub w skojarzeniu z tamoksyfenem i tamoksyfenem w monoterapii w leczeniu uzupełniającym u kobiet po menopauzie z wczesnym rakiem piersi: pierwsze wyniki randomizowanego badania ATAC. Lancet 2002; 359: 2131-2139
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
3 Otsuki T, Yamada O, Kurebayashi J, i in. Receptory estrogenowe w ludzkich komórkach szpiczaka. Cancer Res 2000; 60: 1434-1441
Web of Science MedlineGoogle Scholar
4. Kahr WH, Al-Homadhi A, Meharchand J, Bailey DJ, Stewart AK. Plazmocytoma jąder po chemicznej orchiektomii: potencjalna rola hipogonadyzmu w proliferacji szpiczaka. Leuk Lymphoma 1998; 28: 437-442
Web of Science MedlineGoogle Scholar
Powołanie się na artykuł (1)
[podobne: złamanie nosa objawy, sok trzustkowy, profilaktyka przeciwzakrzepowa wytyczne ]
[hasła pokrewne: spiaczka cukrzycowa, olx drezdenko, spiaczka cukrzycowa objawy ]