Odpowiedzi hematologiczne pacjentów z chorobą sierpowatą do leczenia hydroksymocznikiem ad

Stężenie erytropoetyny w surowicy krwi oznaczano metodą radioimmunologiczną (Smith-Kline BioScience Laboratories, Filadelfia). Przeprowadzono analizę endonukleazy genomowego DNA leukocytów w celu oceny genotypu alfa-globiny16 i haplotypu genu genu beta-globiny.17 Ponieważ wcześniejsze badania wykazały, że zmniejszona eliminacja hydroksymocznika przez nerki może powodować toksyczność krwiotwórczą, początkowa dawka hydroksymocznika była oparta na podwójnych oznaczeniach klirensu hydroksymocznika9. Dawka początkowa wahała się od 10 do 20 mg na kilogram masy ciała, przyjmowana doustnie w pojedyncza dawka (Hydrea, Squibb, Princeton, NJ) przez cztery kolejne dni w tygodniu. Dawkę dostosowano do wzrostu o 5 mg na kilogram w czterotygodniowych odstępach czasu, aż pacjent osiągnął optymalną dawkę lub miał dwie modyfikacje dawki. Dawkę skorygowano w dół lub utrzymywano na stałym poziomie, jeśli supresja szpiku kostnego (zdefiniowana jako bezwzględna liczba retikulocytów <40 000 na milimetr sześcienny, liczba białych komórek <5000 na milimetr sześcienny lub liczba płytek> 150 000 na milimetr sześcienny) została zmniejszona. Read more „Odpowiedzi hematologiczne pacjentów z chorobą sierpowatą do leczenia hydroksymocznikiem ad”